Vores virksomhed
Vi er en slags grossistvirksomhed inden for smøremidler og vedligehold.
Vi samarbejder med de mest betydningsfulde producenter på markedet og vi importerer selv en række produkter produceret i Europa.

Vores baggrund

Vi er uafhængige af leverandør- og investorinteresser, og det sikrer dig en uvildig teknisk rådgivning og de optimale produkter til dine behov. Yderligere repræsenterer vi 40 års produktions- og vedligeholdelsesmæssig erfaring - alt sammen til din rådighed!

Vores Datapolitik

Vi gemmer ikke dine søgninger på vor hjemmeside og opbevare kun officielle firma-informationer, dit navn og email, som du har givet os, eller som findes offentligt tilgængeligt på jeres egen hjemmeside,

Code of Conduct
Lovoverholdelse:
- ITC-Olie overholder lovgivningen i de lande, hvori der opereres - herunder relevante miljø- og arbejdsmiljølove.

Børnearbejde:
- Leverandøren overholder lovgivningen i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft under 18 år
- Leverandøren holder ikke børn under 18 år fra uddannelse eller udviklingsprogrammer
- Der er læreprogrammer for børn ml. 12 - 15 år, og de arbejder kun få timer om dagen med lettere arbejde
- Leverandøren afholder sig fra at hyre arbejdskraft under 18 år, hvor arbejdet er til risiko for helbred og sikkerhed

Tvangsarbejde:

- Leverandøren afholder sig fra enhver form for tvangsarbejde og sikrer alle arbejdstagere ret til fri personlig bevægelighed
- Ingen arbejdstagere har fået inddraget personlige papirer såsom pas, ID-kort eller rejsedokumenter

Diskrimination:

- Leverandøren diskriminerer ikke på baggrund af race, køn, farve, seksualitet, sprog, religion eller politisk overbevisning

Helbred og sikkerhed:

- Leverandøren sikrer tilfredsstillende arbejdsmiljø og beskytter arbejdstager mod ild, farlige kemikalier og partikler samt ulykker og har i forbindelse med risikobetonet arbejde en sikkerhedspolitik og en procedure, som følges- Der er nødberedskab til at afhjælpe eventuelle nødsituationer på arbejdspladsen i forhold til det omgivne samfund- Leverandøren sikrer nødvendigt beskyttelsesudstyr og undervisning i brugen heraf.
- Leverandøren har sikret tilfredsstillende sanitære forhold.

Arbejdskonditioner:

- Leverandøren beskytter mod psykisk, fysisk og seksuelt overgreb og trusler på arbejdspladsen i enhver henseende- Leverandøren respekterer arbejdstagers ret til privatlivets fred
- Arbejdstid og løn skal overholde landets regler. Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det

Produktansvarlighed:

- Leverandøren tager miljøhensyn ved både design, produktion og tests af virksomhedens produkter og søger at beskytte mod ulykker på liv, helbred og sikkerhed.

Korruption og bestikkelse:

- Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres eller kræves.

Miljø
Vi anvender kun certificerede leverandører
ALLE olier leveret af os er omfattet af Indsamlingsordningen: Indsamlingsordningen for spildolie er etableret for at sikre, at medlemmernes produkter, efter anvendelse, bliver håndteret og behandlet miljømæssigt forsvarligt og nyttiggjort i størst muligt omfang. Ordningen er etableret af Drivkraft Danmark på frivillig basis efter aftale med Energi-, forsynings- og klimaministeriet og Miljøstyrelsen.
Det betyder, at vore kunder GRATIS kan få afhentet deres spildolie til rigtig genanvendelse!

© ITC-Olie. Jernbanevej 8, DK-4230 Skælskør. Danmark. Tlf.: +45 3696 5554