© ITC-Olie. Jernbanevej 8, DK-4230 Skælskør. Danmark. Tlf.: +45 3696 5554
1-Stop-Køb
Lige nu repræsenterer vi mere end 30 vigtige producenter/leverandører
Forenklet og optimeret vedligehold (OEE), giver vores kunder:
* mindre administration, * lavere omkostninger, * færre reparationer, *færre utilsigtede driftsstop, * mindre spild, * flere effektive produktionstimer og større produktions- og leveringssikkerhed!
– sådan øges produktiviteten i din virksomhed
Derfor gør vi det også nemt for dig!
Se hvad vi kan gøre for dig!
Alle olier leveret af os er omfattet af: Indsamlingsordningen for spildolie sikrer, at branchens produkter bliver håndteret og behandlet forsvarligt og genanvendt. Indsamlingsordningen for spildolie er etableret for at sikre, at medlemmernes produkter, efter anvendelse, bliver håndteret og behandlet miljømæssigt forsvarligt og nyttiggjort i størst muligt omfang. Ordningen er etableret af Drivkraft Danmark på frivillig basis efter aftale med Energi-, forsynings- og klimaministeriet og Miljøstyrelsen.
Nyhedsbrev
Intro-video
Vi hjælper vores kunder til:
Mere oppetid, færre problemer og mindre besvær!